KanVOD - PRAGOPROJEKT, a.s.

Systém pro projektování silnic a dálnic

PRAGOPROJEKT, a.s. RoadPAC - Systém pro projektování silnic a dálnic RoadPAC - Systém pro projektování silnic a dálnic

KanVOD


KanVOD

Programový systém KanVOD je výkonný systém pro automatizované projektování stok a vodovodů resp. podzemních liniových staveb obecně, odvodnění silnic a dálnic a potrubních vedení. KanVOD umožňuje modelovat stoku, vodovod či jiné potrubí s velmi krátkou dobou odezvy.

Vedle numerických výsledků lze vytvářet grafické přílohy (výkresy) typu situace, podélný profil, příčné řezy, skladbu šachet, úplný model v 3D atd. Grafické přílohy se vytvářejí přímo v aplikacích AutoCAD, BricsCAD nebo ZWCAD ve formátu DWG.

Instalace systému KanVOD obsahuje vedle hlavních programů rovněž digitální model terénu (DTM), na kterém jsou postaveny všechny funkce spolupracující s povrchy terénů. Programy vytvářejí uživatelské pohodlí při práci s počítačem, včetně interaktivní grafické kontroly tam, kde je to účelné. Tím je umožněno projektantům jednoduše modelovat stoky, vodovody nebo jiná potrubí s velkou efektivností, v relativně krátkém čase a s minimálními náklady.

Z nejdůležitějších vlastností programového systému KanVOD je možno jmenovat:

  • Snadná volba činností systému.
  • Dialogové zadávání vstupních dat a jejich okamžitá formální a grafická kontrola s jistou úrovní interaktivity.
  • Rychlé vytváření variantních řešení.
  • Napojení na vícevrstvý digitální model terénu (DTM). Práce s až třemi povrchy najednou (rostlý, upravený a další povrch, pláň).
  • Výpočet kubatur zemních prací.
  • Obsahuje katalogy různých výrobců stavebních dílců a uložení potrubí.
  • Návrh polohy a připojení vpustí, kubatur zemních prací, vpustí a jejich přípojek.
  • Tiskové sestavy a výkresy dle ČSN 01 3463.
  • Výpočty návrhového průtočného množství a hydrotechnické výpočty.
  • Doplňování systému dalšími programy.

Obrazové ukázky z aplikace viz galerie.

© 2022, PRAGOPROJEKT, a.s.