Aktuálně

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. si velice váží odvahy a hrdinství, s jakým se Ukrajinci postavili na odpor otevřené agresi. Jako projev solidarity zaslala společnost na humanitární pomoc Ukrajině a pomoc ukrajinským rodinám a dětem příspěvek ve výši 2.000.000 Kč.

RoadPAC

Systém pro projektování silnic a dálnic

KanVOD

Systém pro projektování kanalizačních stok, vodovodů a dalších potrubních systémů