Videonávody

Základy práce s DMT

Video popisuje základy práce s programem DMT (digitální model terénu)

Jak k terénnímu modelu přidat oblasti odhumusování

Video popisuje návrh křižovatky s jednoduchým rozjezdem programu RP42 - Pokrytí křižovatek.

Návrh jednoduché křižovatky

Video popisuje, jak k terénnímu modelu přidat oblasti odhumusování programu DMT.

Návrh připojení křižovatkové větve na dálnici (bez vyplněného rozjezdového trojúhelníku)

Video popisuje návrh připojení křižovatkové větve na dálnici programu RP42 - Pokrytí křižovatek.