Dokumentace

Dokumenty

Dokumentace ve formátu PDF:

T91Viewer Základní zobrazovací a diagnostický program pro soubory ROADPACu 9.10.2023
Program RP43 verze 2023 Pokrytí silniční komunikace 8.1.2023
RoadPAC Aktualizace systému programů RoadPAC l 18.1.2022
RoadPAC Úvod do systému 25.2.2014
RoadCAD Část 1, 2, 3 27.7.2006
RoadCAD Část 7 1.1.2004
Brial Geometrie mostů a konstrukcí v návaznosti na silniční výpočty programem RoadPAC 26.10.2023
DTM Digitální model terénu 10.4.2013
KanVOD Příručka uživatele 13.8.2012
VIAAXI Interaktivní návrh směrového vedení trasy 12.8.2008
VIANIV Interaktivní návrh nivelety 23.8.2006
Program RP12 Směrový výpočet do kružnic 5.5.2014
Program RP15 Křížení dvou tras, jednoduché spojovací oblouky 5.5.2014
Program RP16 Souběh dvou tras 5.5.2014
Program RP27 Terénní příčné řezy 5.5.2014
Program RP28 Terénní příčné řezy (doplnění geologie a skrývky ornice) 5.5.2014
Program RP31 Niveleta zadaná tečnami 5.5.2014
Program RP33 Automatický návrh nivelety 5.5.2014
Program RP34 Kreslení podélného profilu 5.5.2014
Program RP42 Pokrytí křižovatkové větve 24.7.2015
Program RP43 Pokrytí silniční komunikace 12.3.2014
Program RP44 Pokrytí silnic a dálnic podle ČSN 73 6106 (2004) 5.5.2014
Program RP44SK Pokrytí silnic a dálnic podle STN 71 6106 (2003) 5.5.2014
Program RP45 Vytyčení podrobných bodů pokrytí 5.5.2014
Program RP46 Vytyčení podrobných bodů tělesa 5.5.2014
Program RP47 Vytyčení a modely konstrukčních vrstev vozovky, vytyčení a modely silničního tělesa ... 31.12.2020
Program RP51 Konstrukce a editace příčných řezů 31.12.2020
Program RP53 Kreslení příčných řezů 5.5.2014
Program RP53A a RP71A Rozpracovanost - výkres a kubatury 5.5.2014
Program RP56 Odvodnění pláně 5.5.2014
Program RP71 Výpočet kubatur zemních prací a hmotnice 5.5.2014
Program RP72 Kubatury konstrukčních vrstev 5.5.2014
Program RP76 Hmotnice 5.5.2014
Program RP77 Hranice záborů 5.5.2014
Program RP80 Rekonstrukce vozovek 5.5.2014
Program RP83 Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů 12.11.2017
Program RP91 Kreslení příčných řezů, kreslení spojených příčných řezů 5.5.2014
Program RP92 Příslušenství silnic a dálnic, zadávání a editace příslušenství komunikací 5.11.2017
Program RP94 BIM - Informační model komunikací (IFC) 7.1.2021
Program RPPP Podélný profil terénu 5.5.2014